იმისდა მიუხედავად, რომ ჩვენ მეტწილად ვეყრდნობით სისტემურ ცვლილებებსა და ინსტიტუციურ მიდგომას, და არა პირდაპირ აქტივიზმს, მიგვაჩნია, რომ უმნიშვნელოვანესია საზოგადოებასთან კომუნიკაციის ისეთი აქტივობები, როგორიცაა მაგალითად – სიმართლის კუბი და სხვა. ხშირად, ჩვენ, აქტივისტები თავად ვიფიქრებთ სხვადასხვა ახალ აქტივობების ფორმებს, მაგალითად – ქუჩის ხელოვნება, რომელიც მოიცავს ტროტუარზე ცარცით ხატვას.